Kontakt

fowe

Fundacja jest podmiotem powołanym do działań edukacyjnych oraz badawczo-rozwojowych, dotyczących problematyki ekologicznej. Podejmujemy szeroko zakrojone działania w zakresie promowania postaw świadomego projektowania OZE w planach inwestycyjnych Jednostek Samorządu Terytorialnego, podmiotów komercyjnych i osób zycznych, a także racjonalizacji korzystania z zasobów energii ze źródeł konwencjonalnych. Od 2012 roku wspieramy lokalny biznes realizując kampanie marketingowe o zasięgu ogólnopolskim, a także wydając różnego typu wydawnictwa branżowe. Stawiamy na kontakty bezpośrednie, dlatego podczas wydarzeń spotykamy się z ponad 1000 podmiotów rocznie, a wśród czytelników czasopisma mamy ponad 2000 odbiorców instytucjonalnych poznanych osobiście. Dodatkowo poprzez serwis internetowy docieramy do 50 000 odbiorców zainteresowanych ekologią.

Fundacja Ośrodek Wspierania Ekologii

ul. Św. Rocha 11/1 lok. 407
15-879 Białystok

tel. +48 85 732 22 72
kom. +48 531 476 485

KRS: 0000409246, NIP: 542-322-38-62
Nr konta: 14 8762 0009 0011 2019 2000 0010

Email: biuro@ozeon.com.pl

Organizatorzy

EKO FORUM

VII Międzynarodowy Kongres EKOFORUM odbędzie się w dniach 12-13 września 2021 roku. W tym czasie do Supraśla przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. W tych dniach goście odwiedzający Supraśl będą mogli zobaczyć ogólnodostępną wystawę Smart City, na której zaprezentujemy samochody elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną.

Tym razem wydarzenie odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach - ogólnodostępna wystawa SMART CITY na Supraskim Rynku oraz Konferencja, której wiodącym obszarem tematycznym będą KLASTRY ENERGII - w tej części będziemy poruszać zagadnienia związane z rozwiązaniami dedykowanymi dla Samorządów. Podczas dyskusji paneliści będą omawiać zrealizowane inwestycje oraz przyszłość tzw. zielonej energii.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w konferencji weźmie udział maksymalnie 100 uczestników, zaś pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu poprzez transmisję online. Obrady VII edycji EKOFORUM odbędą się w Bibliotece Publicznej (Supraśl, ul Cieliczańska 1). Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKOFORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.