Program

PROGRAM VII MIĘDZYNARODOWEGO KONGRESU EKOFORUM*Termin: 12-13 września 2021 r.

Miejsce: Supraśl12.09.2021r. (Rynek w Supraślu)

11:00 - 16:00

Wystawa Elektromobilności oraz Zlot Samochodów Elektrycznych

(w programie prezentacja pojazdów elektrycznych, hybrydowych, stacji do ładowania, urządzeń solarnych oraz jarmark produktów ekologicznych)

Wystawcy:

- URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

- PGW WODY POLSKIE

- POWIAT BIAŁOSTOCKI

- POWIAT SOKÓLSKI

- UZDROWISKO SUPRAŚL

- CENTRUM KULTURY I REKREACJI W SUPRAŚLU

- FAST EVENT

- OZEON

- KOWR

- RDLP W BIAŁYMSTOKU

- T&T PROENERGY

- AUTOMOC POLSKA

- ECO ABM

- ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. ELIZY ORZESZKOWEJ W SOKÓŁCE


13.09.2021 r. (Biblioteka Publiczna – Supraśl, ul Cieliczańska 1)

Moderator: dr hab. Maciej Zajkowski

9:00 - 10:00

Rejestracja uczestników


10:00 - 10:10

Otwarcie konferencji

Dr Radosław Dobrowolski - Burmistrz Supraśla


10:10 - 10:30

Wręczenie Eko Certyfikatów


10:30 - 11:00

Fundusze na transformację energetyczną

Artur Michalski – Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


11:00 - 11:20

Budowa lokalnego rynku energii

Szymon Kozak – Prezes Zarządu DOEKO GROUP Sp. z o.o.


11:20 - 11:40

Technologie wodorowe w zastosowaniu Klastrów Energi

Jacek Spólnik – Prezes Zarządu Energy Island Sp. z o.o.


11:40 - 12:00

Technologie biogazowe w zastosowaniu Klastrów Energi

Artur Zawisza – Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego


12:00 - 13:00

PANEL DYSKUSYJNY „Klastry Energii–za i przeciw"


IV KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „TEFEN 2021”- transmisja online


13:00 - 15:30

BLOK TEMATYCZNY „TECHNOLOGIE W KLASTRACH ENERGII”


15:30 - 16:00

Podsumowanie konferencji


16:00

Lunch


 

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu z uwagi na nieprzewidziane wypadki losowe w aspekcie udziału w EKOFORUM poszczególnych prelegentów oraz zaproszonych gości


Organizatorzy

EKO FORUM

VII Międzynarodowy Kongres EKOFORUM odbędzie się w dniach 12-13 września 2021 roku. W tym czasie do Supraśla przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. W tych dniach goście odwiedzający Supraśl będą mogli zobaczyć ogólnodostępną wystawę Smart City, na której zaprezentujemy samochody elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną.

Tym razem wydarzenie odbędzie się jednocześnie w dwóch miejscach - ogólnodostępna wystawa SMART CITY na Supraskim Rynku oraz Konferencja, której wiodącym obszarem tematycznym będą KLASTRY ENERGII - w tej części będziemy poruszać zagadnienia związane z rozwiązaniami dedykowanymi dla Samorządów. Podczas dyskusji paneliści będą omawiać zrealizowane inwestycje oraz przyszłość tzw. zielonej energii.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w konferencji weźmie udział maksymalnie 100 uczestników, zaś pozostałe osoby będą mogły uczestniczyć w wydarzeniu poprzez transmisję online. Obrady VII edycji EKOFORUM odbędą się w Bibliotece Publicznej (Supraśl, ul Cieliczańska 1). Głównym celem referatów oraz prowadzonych dyskusji będzie sformułowanie konkretnych propozycji dla nowej strategii rozwoju Polski Wschodniej, a także zarysowanie koncepcji i rozwiązań sprzyjających rozwojowi ekoenergetyki w samorządzie. EKOFORUM to największe wydarzenie branżowe w północno-wschodniej Polsce.