Rada Programowa

Rada Programowa

Mirosław Bielawski

Prezes Polskiego Radia Białystok

dr Radosław Dobrowolski

Burmistrz Supraśla

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

Dyrektor TVP3 Białystok

Mariusz Gromko

Senator RP

dr Edward Hościłowicz

Rektor WANS w Białymstoku

Adam Jakuć

Redaktor naczelny Kuriera Porannego i Gazety Współczesnej

dr Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk

Rektor Politechniki Białostockiej

dr Łukasz Lubicz – Łapiński

Dyrektor CKiR w Supraślu

dr Tomasz Madras

Wicewojewoda Podlaski

Mirosław Markowski

Dyrektor RZGW w Białymstoku

Artur Michalski

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cezary Ołdakowski

Prezes Zarządu Enea Ciepło Sp. z o.o.

Jan Bolesław Perkowski

Starosta Powiatu Białostockiego

Jacek Michał Płoński

Dyrektor Generalny Oddziału Białystok - PGE Dystrybucja S.A.

Piotr Rećko

Starosta Powiatu Sokólskiego

Krzysztof Jan Stawnicki

Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Adam Walicki

Prezes Instytutu Kronenberga

dr Jadwiga Zabielska

Dyrektor KOWR OT Białystok

dr hab. inż. Maciej Zajkowski

Politechnika Białostocka