Komitet Organizacyjny

Komitet Organizacyjny

dr Grzegorz Chocian

Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

dr Radosław Dobrowolski

Burmistrz Supraśla

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk

Rektor Politechniki Białostockiej

dr Łukasz Lubicz – Łapiński

Dyrektor CKiR w Supraślu

Jan Bolesław Perkowski

Starosta Powiatu Białostockiego

Krzysztof Jan Stawnicki

Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Adam Walicki

Prezes Instytutu Kronenberga

dr hab. inż. Maciej Zajkowski

Politechnika Białostocka

Artur Zawisza

Prezes Zarządu UPEBI

prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Instytut Badawczy Leśnictwa

dr inż. Damian Korzybski

Z-ca Kierownika Zakładu Geomatyki, Instytut Badawczy Leśnictwa