Do wydarzenia pozostało

O Kongresie

X Międzynarodowy Kongres EKOFORUM

W dniach 13 – 15 czerwca 2024 roku do Supraśla przyjadą przedstawiciele rządu, biznesu, samorządów, ośrodków analitycznych i kół eksperckich. Goście odwiedzający Supraśl będą mogli zobaczyć także ogólnodostępną wystawę Smart City, na której zaprezentujemy samochody elektryczne, hybrydowe, stacje do ładowania pojazdów oraz wiele urządzeń zasilanych energią solarną. Miasteczko kongresowe oraz ogólnodostępna wystawa SMART CITY zostaną zlokalizowane na placu obok Domu Ludowego w Supraślu.
Image

Nasi Prelegenci

Andrii Bilous

Kierownik Wydziału Mieszkalnictwa i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Nowego Rozdoła

dr Grzegorz Chocian

Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono

Jacek Chrulski

Burmistrz Miasta Czarna Białostocka

dr Radosław Dobrowolski

Burmistrz Supraśla

Artur Duda

Prezes Podlaskiego Funduszu Rozwoju

Piotr Hołubowicz

Prezes Zarządu SEEDiA Sp. z o.o.

Grzegorz Jakuć

Wójt Gminy Turośń Kościelna

Krzysztof Karaś

Prezes Europejskiego Centrum Biznesu

dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk

Rektor Politechniki Białostockiej

Anna Krysztopik

Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w UMWP

dr Łukasz Lubicz – Łapiński

Dyrektor CKiR w Supraślu

dr Adam Ławicki

Prezes Zarządu White Hill Sp. z o.o.

Sławomir Mazurek

Doradca Prezydenta RP ds. ochrony środowiska

Adam Nocoń

Prezes Izby Gospodarczej Urządzeń OZE

Łukasz Owsiejko

Prezes Agencji Rozwoju Regionalnego ARES SA

Jan Bolesław Perkowski

Starosta Powiatu Białostockiego

Sebastian Rynkiewicz

Prezes Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Paweł Sałek

Poseł na Sejm RP

Andrzej Skiepko

Starosta Hajnowski

Krzysztof Jan Stawnicki

Prezes Zarządu Fundacji Ośrodek Wspierania Ekologii

Prof. dr hab. Mirosław Świercz

Prorektor ds. Rozwoju na Politechnice Białostockiej

Roman Tabaka

Prezes Zarządu 01Cyberaton proenergy S.A

Adam Walicki

Prezes Instytutu Kronenberga

Mirosław Wnorowski

Dyrektor Okregowego Urzedu Miar w Bialymstoku

dr hab. inż. Maciej Zajkowski

Politechnika Białostocka

Artur Zawisza

Prezes Zarządu UPEBI

Bohdan Zhuk

Kierownik przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Rozdilzhytloservis

Łukasz Tomaszewski

Dyrektor Departamentu Odnawialnych Źródeł Energii

prof. dr hab. Krzysztof Stereńczak

Zastępca Dyrektora ds. Naukowo-Badawczych Instytut Badawczy Leśnictwa

dr inż. Damian Korzybski

Z-ca Kierownika Zakładu Geomatyki, Instytut Badawczy Leśnictwa

dr Tomasz Madras

Politechnika Białostocka

dr Eliza Szadkowska

Wschodnioeuropejska Akademia Nauk Stosowanych

Stanisław Derehajło

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego

Dariusz Link

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Hajnówce

Jan Duda

Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego / Poseł na Sejm RP VIII i IX kadencji

dr Karol Popławski

Starszy Radca w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Małgorzata Żmudka-Wyrwał

Główna Specjalistka w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Adam Sarnaszek

Prezes Zarządu Polskiej Rady Pelletu

Lech Kuchnowski

Pełnomocnik Zarządu Grupy Technologicznej ASE Gdańsk

dr Mariusz Dąbrowski

Dyrektor Biura Promocji Gospodarczej / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Monika Niemiec-Butryn

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej / Ministerstwo Infrastruktury
AGENDA

PLAN KONGRESU

  • Dzień I13 czerwca, 2024
  • Dzień II14 czerwca, 2024
  • Dzień III15 czerwca, 2024
Image
9:00 - 9:45

Rejestracja użytkowników

Image
9:50 - 10:00

Otwarcie Kongresu

  • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, dr Radosław Dobrowolski – Burmistrz Supraśla
Image
10:00 - 10:30

Podsumowanie dotychczasowych edycji EKOFORUM

  • dr Grzegorz Chocian / Krzysztof Jan Stawnicki
Image
10:20 - 10:30

Przemówienia okolicznościowe oraz wręczenie Eko Certyfikatów

Image
10:30 - 11:45

SESJA INAUGURACYJNA „INWESTYCJE ENERGETYCZNE A ROZWÓJ POLSKI”

  • Moderator: dr Grzegorz Chocian - Prezes Fundacji Konstruktywnej Ekologii Ecoprobono
Image
11:45 - 11:55

PREZENTACJA PARTNERA

Image
12:00 - 12:45

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W JST

  • Moderator: Adam Walicki - Prezes Instytutu Kronenberga
Image
12:45 - 12:55

PREZENTACJA PARTNERA

Image
13:00 - 13:45

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W BIZNESIE

  • Moderator: prof. dr hab. inż. Maciej Zajkowski – Politechnika Białostocka
Image
13:45 - 13:55

PREZENTACJA PARTNERA

Image
14:00 - 15:00

Obiad

Image
15:00 - 17:00

III DEBATA BIOGAZOWA UPEBBI

  • dr Ewa Krasuska, - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju / Moderator: Artur Zawisza – Prezes Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego
Image
17:30

Wernisaż pt. „POLSKIE MALARSTWO NA ŁAMACH MAGAZYNU OZEON – EKOLOGIA/GOSPODARKA/BIZNES”

  • Biblioteka Publiczna – Supraśl, ul. Cieliczańska 1
Image
16:00

Obiad

Image
11:00 - 11:45

BLOK I. Wprowadzenie i przedstawienie firmy agriKomp

Aspekty prawne w zakresie biogazowni i biometanowni, systemy wsparcia dla kogeneracji (biogaz i biometan), koszty Capex i OPEX, okres zwrotu inwestycji, możliwość przygotowania inwestycji pod sprzedaż
Image
11:45 - 12:30

BLOK II. Finansowanie inwestycji - Grzegorz Świętorecki

Pozyskiwanie dotacji i montaż z finansowaniem dłużnym, generowanie wkładu własnego u różnego typu beneficjentów, biznesplany i studia wykonalności;
Image
12:30 - 13:30

BLOK III. Proces inwestycyjny

Podstawy planowania i przygotowania inwestycji: kalkulacja substratów i szacowanie potencjalnej mocy instalacji, lokalizacja, pozwolenia administracyjne i projekt, warunki przyłączenia;
Image
13:30 - 13:45

Przerwa

Image
13:45 - 14:45

BLOK IV. Proces produkcji biogazu

Proces produkcji biogazu w oparciu o technologię agriKomp. Wykorzystanie biogazu do produkcji energii elektrycznej w kogeneracji oraz do produkcji Biometanu;
Image
14:45 - 15:30

BLOK V. Proces fermentacji

Parametry procesu fermentacji – karmienie, mieszanie, separacja, zagospodarowanie ciepła i pofermentu; dobre praktyki w zakresie produkcji energii oraz eksploatacji biogazowni;
Image
12.00 - 15.00

Piknik Świętego Jana Nepomucena - Patrona Gospodarki Wodnej oraz IV Podlaski Zlot Samochodów Elektrycznych i Hybrydowych

W programie m.in. eko-stoiska, konkursy dla dzieci i młodzieży, prezentacja samochodów i urządzeń elektrycznych, atrakcje przygotowane przez PGW Wody Polskie oraz partnerów
0

Dni

0

Uczestników

0

Prelegentów

0

Filiżanek Kawy

Organizatorzy

Patronat Honorowy

Komitet honorowy

Partner Merytoryczny